maj 26, 2021 | Dlaczego #PASJONACI?

CZY JESTEŚ OPTYMISTĄ?

Obserwój nas na portalach społecznościowach:

Pewne badania sugerują, że optymiści żyją dłużej i cieszą się lepszym zdrowiem, niż pesymiści. Powód tej zależności jest nieznany. Oto wyniki niektórych badań:

  • Wysoce optymistyczni ludzie mają znacząco niższy wskaźnik umieralności.
  • Optymiści mający wszczepione pomosty naczyniowe (by-passy) są w połowie mniej zagrożeni rehospitalizacją niż pesymiści.
  • Ludzie odczuwający pozytywne emocje mają niższe ciśnienie krwi.
  • Najbardziej pesymistyczni mężczyźni są dwukrotnie bardziej narażeni na choroby sercowe w porównaniu z najbardziej optymistycznym.

Czy to optymizm sprawia, że ludzie są zdrowsi, czy zdrowi ludzie, z oczywistych przyczyn, jaśniej patrzą na świat?

Aby zgłębić ten problem, naukowcy zestawili wyniki analiz z ostatnich lat z danymi dotyczącymi istniejących uwarunkowań zdrowotnych. Badania, w których brano pod uwagę te uwarunkowania, wykazały, że istniejące choroby nie przeczą korzyściom wypływającym z optymizmu – napisano w piśmie „Harvard Men’s Health Watch” z maja 2008 roku.

Przykładem tego, jak ludzie podtrzymują się na duchu bez względu na okoliczności, jest przekonanie u starszych, cierpiących na różne choroby ludzi, że starzeją się pięknie. Inne badanie wykazało, że chorzy i niepełnosprawni wcale nie pogrążają się w niedoli, jak to się powszechnie sądzi.

Według innego badania, optymizm wyzwala aktywność w mózgu w tym samym obszarze, który działa niepoprawnie w czasie trwania depresji.

Dlaczego optymizm jest korzystny?

Optymista cieszy się lepszym zdrowiem i żyje dłużej być może dlatego, że prowadzi zdrowszy tryb życia, buduje silniejsze więzy społeczne oraz otrzymuje lepszą opiekę medyczną – sugeruje pismo „Health Watch”.

Jak wiadomo, stres zabija wyzwalając hormony powodujące osłabienie wielu organów, od dziąseł do serca. Optymiści mają niższy poziom hormonów stresu.

Dziedziczność również może odgrywać rolę. Możliwe, że geny predysponują niektórych ludzi do optymizmu i te same geny wpływają na zdrowie i długoletniość.

Autor artykułu w „Health Watch” wzywa do przeprowadzenia kolejnych badań, ponieważ istnieje możliwość, że zaangażowanych jest tutaj więcej mechanizmów.

Optymista śmieje się ostatni – pokazuje niedawne badanie; ich serca są zdrowe dłużej niż serca zrzęd.

Ludzie, którzy opisali się jako wysoce optymistyczni dekadę temu mieli niższy odsetek śmiertelności wskutek chorób układu krążenia oraz ogólnie niższy poziom śmiertelności, niż skrajni pesymiści.

Depresja kliniczna jest od dawna znana jaka czynnik ryzyka dla chorób serca. Związek między pozytywnym spojrzeniem na świat a ryzykiem śmierci nie jest dobrze zbadany.

9 lat temu grupa złożona z 999 kobiet i mężczyzn w wieku od 65 do 85 lat wypełniła kwestionariusz odnośnie zdrowia, szacunku do samego siebie, morale, optymizmu i związków. Od tamtej pory 397 osób z tej grupy zmarło.

Optymistyczni uczestnicy mieli o 55% niższe ryzyko śmierci z dowolnej przyczyny oraz 23% niższe ryzyko śmierci wskutek zawału serca.

Czy mężczyźni korzystają bardziej?

Autorem badania jest Erik Giltay z Ośrodka Psychiatrycznego GGZ Delfland w Holandii.

Wykazano, że optymizm chroni mężczyzn skuteczniej niż kobiety przed śmiercią z dowolnej przyczyny.

„Nie ma zgody co do tego, dlaczego tak się dzieje” – powiedział Giltay w wywiadzie dla „Live Science”, „i byłoby bardzo interesujące dalej badać te różnice”. Możliwym wytłumaczeniem tej różnicy jest większa metodologiczna zdolność wykrywania różnic u mężczyzn, gdyż mężczyźni częściej umierali.

Wedle wyników badania, optymizm w tym samym stopniu chronił kobiety i mężczyzn od śmierci w wyniku chorób serca. Choroby serca są główną przyczyną śmierci u kobiet: 1/3 kobiet umiera wskutek nich.

Złe nawyki zrzęd

Giltay i jego zespół uważają, że pesymiści częściej nabywają nawyki, które skracają życie, takie jak palenie, otyłość i nadciśnienie.

„Predyspozycja dla optymizmu wydaje się naturalną, przystosowawczą korzyścią u starszych osób badanych z relatywnie krótką oczekiwaną długością życia” – napisali naukowcy w listopadowym wydaniu pisma „Archives of General Psychiatry”.

Czy ludzie mogą zmienić swoje usposobienie, skoro dowiedzą się, że ich serca będą przez to biły dłużej? Byłoby to „intrygujący problem do zbadania w przyszłych latach” – napisał Giltay. „Jednak, zakłada się, że optymizm jest częściowo elementem natury człowieka (lub jego osobowości) i to powinno się dalej badać”.

Potrzebne są dalsze badania odnośnie kwestii, czy optymizm jest równie korzystny dla ludzi młodych.

Robert Roy Britt

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.